Kontakt

GSL Sp. z o.o.

41-500 Chorzów, ul. 3-go Maja 77
konto: ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów
51 1050 1243 1000 0090 3027 0301
Regon: 243461566, NIP: 627-27-37-261

Numer Rejestrowy BDO: 000003235
Spółka zarejestrowana pod numerem 0000493239
w Sądzie Rejonowym w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu!

tel. +48 (32) 349 17 00
fax: +48 (32) 349 17 02

e-mail: lotnisko@golland.pl